Oferta:

Badania konstrukcji stalowych

mostów,
suwnic,
budowlanych,
próbek spawalniczych

Badania złączy spawanych

wizualne VT-2,
magnetyczno-proszkoweMT-2,
ultradźwiękowe UT-2,
penetracyjne PT-2: badania na budowie, badania w wytwórni konstrukcji stalowych.

Nadzór spawalniczy

badania na budowie,
badania w wytwórni konstrukcji stalowych,
opracowanie dokumentacji spawalniczej – mosty , hale itp ( technologia spawania, dziennik spawania, WPS-y),
opracowywanie dokumentacji powykonawczej

Uprawnienia dla firm na wykonywanie konstrukcji spawanych

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
Instytut Budowy dróg i mostów oraz wdrażanie systemów zapewnienia jakości w spawalnictwie wg 3834,
Zakładowa Kontrola Produkcji ZKP 1090-1,
uprawnienia firm wg norm DIN

Egzaminowanie spawaczy

Certyfikaty wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
cena ustalana jest indywidualnie

Inspekcja spawalnicza

Międzynarodowy Inspektor Spawalnictwa IWI-C
prowadzenie Inspekcji Spawalniczej u podwykonawców w imieniu Generalnego Wykonawcy w celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia prac spawalniczych i bezpieczeństwa wykonywanych konstrukcji stalowych

Kontakt

KRZYSZTOF MARKOWSKI UNITEST, 15-644 Białystok, ul.Wrocławska 49A/37
692 380 518